wtorek, 20 lutego 2007

Podjęcie decyzji

Kilka tygodni później moja Doktor, powiedziała mi pierwszy raz,
że poważnie muszę zacząć myśleć o przeszczepie.
To był luty 2007 r.

Feb'07/Gdańsk/Hospital "Polanki"

Iga otworzyła chorym z Polski drzwi do przeszczepów płuc
w Wiedniu.

Było zielone światło.

Moja pierwsza konsultacja w wiedeńskiej klinice AKH odbyła się 17 lipca 2007 roku.


AKH/Wien/Austria

---------------------------------------------------------
A few weeks later my Doctor, told me for the first time seriously I must start thinking about the transplant.
It was February 2007 r.
Iga opened the door to cf persons from Poland for lungs transplants in Vienna. There was a green light. My first consultation at the Vienna AKH clinic was held of 17 July 2007.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz