piątek, 17 października 2008

noc/ by night

Mijają trudne dni.Walka ze sobą, z każdą godziną, dniem, ze światem i z Panem Bogiem. Nie śpię. Patrzę w nocy na widok z okna na śpiący Wiedeń. Ok. 5.00 rano zapalają się światła w oknach. Myślę o tych ludziach.O tym jak może wyglądać ich życie. Uwielbiam migoczące światełka wyznaczające loty samolotów nad Wiedniem. Gapienie się na nie w nocy jest moim hobby. Mam wrażenie, że minęło pół roku, od kiedy jestem w Wiedniu w AKH. Minęło zaledwie 3 tygodnie. Od momentu OIOM-u myślę codziennie o Marcelinie. Jest tak dużo młodsza ode mnie. Czeka na swój przeszczep. Modlę się o jej "telefon z Wiednia". Jej stan jest stabilny. Pisze mi, że się boi. Swój nieznośny ból oddaję Bogu w intencji Marcelinki - jeśli to działa(!) - żeby tylko nie cierpiała... Nie mam wątpliwości, że doczeka. Chcę, żeby przyjechała jeszcze jak ja będę, żebym mogła się nią zaopiekować. Żeby nie czuła się tak samotna jak ja.
-----------------------------------------------------------------------
Difficult days have been passing. Fight with myself, with every hour, with day, with world and with God. I haven’t sleep by night. I have been looking at the sight of sleeping Vienna from my window. At 5.00 in the mornig the lights turn on. People woke up and going to work. I am thinking about these people. About how looks their life. I adored flickering lights appointing flights of aeroplanes above Vienna. Staring on at the night is my hobby. I have been feeling that it passed half a year, since when I hale been in Vienna in AKH. It passed only 3 weeks from the moment intensive station I have thinking every day about Marcelina. She is much younger than me and she was waiting for her transplant. I have praying for her "call from Vienna". She was feeling ok and she was stable. She was writing me, that she afraid of. I have given my unbearable pain back to God in Marcelinki intention - if it works (!) - if only she want be suffer... I had no doubts that she will have transpalant. I wanted that she could arrieve when I stall in Vienna. I wanted take care of Her Mouse I didn’t want she feel so lonley as me.

1 komentarz:

  1. ... Boże... piękne słowa... widać, że jest w Tobie wiele dobra i brak egoizmu ... :****

    OdpowiedzUsuń