środa, 15 października 2008

Jak przetrwać?/How to survived?

Myślę, że podczas pierwszych najcięższych dni i tygodni, każdy przynajmniej raz ma myśli, że nie było warto, że miało być lepiej a czuje się jeszcze gorzej. Jak to pokonać? Czasem po prostu trzeba to przeczekać. Po wielu miesiącach, a może i latach oczekiwania na przeszczep, to przecież czekanie jest ostatnią rzeczą, jakiej człowiek by sobie życzył. Trzeba dalej mieć i nie gubić tych wszystkich marzeń, które się mają jeszcze w życiu spełnić i które pomogły w dotrwaniu do przeszczepu.
--------------------------------------------------------------
I think, that during the first hard days and weeks, everyone at least once has thoughts, that it wasn't worthwhile, that it was supposed to be better and it is feeling even worse. How to climb it? Sometimes it is simply necessary to wait for the end of it. After many months, or perhaps years of expectation of the transplant " waiting" is the last thing which anyone would wish theimself. It is necessary farther to be supposed and not to lose these all dreams which are supposed to find fulfilment still in the life and which helped wait it out until the transplant.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz