czwartek, 7 sierpnia 2008

czekanie - z Mami/ waiting with MoMee:)

Mama...bez niej nic by się nie udało. Potrafiła zorganizować wszystko: butle tlenowe, koncentratory, respirator, każdy wyjazd do Wiednia, pozyskiwanie funduszy i wiele innych spraw, których nie sposób ogarnąć i opisać. Potrafiła tachać kilkukilogramowe butle za mną, kiedy jeszcze miałam siły, aby pojechać z nią do sklepu. Dzwoniła, dopytawała się innych osób z Polski, którzy mieli to za sobą, jak przygotować się na wyjazd i o to, co czeka nas we Wiedniu. Płakała w ukryciu...nigdy przede mną. Wiem, że nie było ani jednej chwili, żeby zwątpiła w to, że zdążymy...z resztą tak samo jak mój tata i bracia.

Mami - największe źródło siły i największy powód, żeby walczyć.
----------------------------------------------------------------------------
Mum... without her nothing would thrive. She was able to organize everything: oxygen, concentrators, the respirator, every trip to Vienna, raising funds and many other matters which it isn't impossible to embrace and to describe. She was able lug weighing pare of kilogrammes cylinders behind me, when I still had strength to go with her to the shop. She rang, was asking oneself of other persons from Poland which had it behind them, how to prepare for the departure and for what we are facing in Vienna. She cried in secret... never before me. I know that she had no doubt in every single moment that we will be in time with transplant...also as my Dad and brothers.

My mum - the biggest source of power and the greatest reason to fight.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz